Kontakt

Pensjonat „Rybaczówka”
Bogaczewo 32c
11-500 Giżycko
Warmińsko- Mazurskie
Polska

e-mail: kontakt@rybaczowkamazury.pl  

RESTAURACJA: 605 887 049

PENSJONAT, rezerwacje: 504 004 727

 

 

Skontaktuj się z nami

 ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST RYBACZÓWKA Z SIEDZIBĄ W BOGACZEWIE 32C, 11-500 GIŻYCKO, KTÓRA PRZETWARZA POWYŻSZE DANE OSOBOWE W CELU UDZIELENIA PEŁNEJ INFORMACJI NA ZADANE PYTANIA. RYBACZÓWKA INFORMUJE, IŻ OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ PRZYSŁUGUJE PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH ORAZ PRAWO DO ICH POPRAWIANIA, PRZENOSZENIA I USUWANIA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (T.J. DZ. U. 2015. POZ. 2135 Z PÓŹN. ZM.). PODANIE POWYŻSZYCH DANYCH JEST DOBROWOLNE