Ogłoszenia

Dotacje ze środków Unii Europejskiej

Przedsiębiorstwo Jarosław Jędrzejowski MAZUR WIND realizuje operację „Wyposażenie pensjonatu „Rybaczówka” w urządzenia do transportu i przechowywania ryb”  która ma na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup samochodu i wyposażenia , co pozwoli utworzyć 1 miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej i utrzymać je przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR. Wartość operacji wynosi 100 736,5 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 46 299,50 zł